Ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty plánujeme, co by se na nábřeží mohlo příští rok objevit pro lepší život nejenom místních obyvatel.